Andere Werkzaamheden

Verder kan AssemblageWinkel u behulpzaam zijn bij werkzaamheden waarvoor u mogelijk niet altijd voldoende arbeidscapaciteit beschikbaar heeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het:

*handmatig samenbouwen van halffabricaten tot eindproduct.
*modificeren van kabels, printen en halffabricaten.
*testen van halffabricaten en eindproducten.
*assembleren van modules of bedieningskasten.
*sorteren, verzamelen en inpakken van producten.
*ompakken (van groot naar klein).

Bovenstaande werkzaamheden (en nog véél meer) kunnen wij u, al dan niet tijdelijk, uit handen nemen.

Informeer naar de mogelijkheden…..!